Registration

AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" icon
DzĪKS "Tērbatas Nams" icon
DzĪB „Viestura 53”
SIA "Namu serviss" icon
SIA "SIA Namejs L NP" icon
SIA "SIA Namejs L" icon
SIA "Oket"
Sia "Ainažu 23 un 25" icon
Biedrība B6K5
DzĪB "Ozolaines nami"
DzĪB "SADOVŅIKOVA 21"

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

  Saņemt informāciju uz e-pastu no ipasniekiem.lv latviešu valodā

* Es iepazinos ar portāla lietošanas noteikumiem un piekrītu tiem

   refresh

*

* Apliecinu, ka norādītie personas dati ir patiesi un saskaņā ar

23.03.2000. likuma "Fizisko personu datu aizsardzības likums" un 28.11.2008. MK noteikumu Nr.408 "Datu valsts inspekcijas nolikums" prasībām uzņemos atbildību par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.